sâmbătă, 7 ianuarie 2017

Scrisori către Sf Teofan. Niciodată- Hagianu Viorica

Scrisori către Sf Teofan. Niciodată


Cuvânt înainte

Am primit cu mare bucurie propunerea pe care mi-a făcut-o scriitoarea Viorica Hagianu de a înșira câteva gânduri cu privire la recentul volum de eseuri pe care-l pune azi în faţa cititorilor. Gânduri ce vin din inima celui ce iubeşte, cum spunea şi filosoful român Lucian Blaga, „şi ochi şi buze şi morminte”, adică într-o interpretare mai profană, sufletul, erosul şi veşnicia.
Mărturisesc faptul că nu o cunosc personal pe scriitoarea Viorica Hagianu, ci doar din recomandările sale bio-bibliografice, dar, mai cu seamă, din scris, prin lecturarea unor lucrări de referinţă semnate de domnia sa, presărate cu lumină, speranţă şi uneori cu lacrimi, alinând multe suflete ce i-au citit opera de până acum.
Volumul de faţă, Scrisori către Sfântul Teofan Zăvorâtul, reprezintă doar prima parte a unei ample lucrări, de maturitate aş numi-o eu, maturitate sacră pe care autoarea îl numeşte sugestiv Niciodată.
Cartea pe care ne-o pune în faţă îşi are izvor într-o revelaţie personală a scriitoarei pe care a avut-o cu mulţi ani în urmă, la puţin peste douăzeci de ani, în Bucureşti, unde, printre numeroase cărţi, descoperă o lucrare a Sfântului Teofan Zăvorâtul, şi anume „Viaţa Duhovnicească şi cum o putem dobândi”.
Căutările lăuntrice, gândurile, întrebările pe care fiecare creştin le are, au capturat-o pe tânăra Viorica, dar, în acelaşi timp, dorea să trăiască o viaţă frumoasă, o viaţă duhovnicească, să cunoască mai pregnant tainele credinţei pe care doar marii mistici ortodocşi le-au pătruns, şi totuşi prin lectură şi tenacitate, prin experienţe duhovniceşti, prin cugetări şi rugăciuni, iată că autoarea ne-a oferit azi un volum pe care nu exagerez numindu-l jurnal duhovnicesc personal, dar, în acelaşi timp, dăruit nouă, cititorilor.
Frumuseţea stilului, dar şi dialogurile interesante, pot fi cu uşurinţă observate în paginile ce vă aşteaptă să le lecturaţi. Ceea ce mi s-a părut destul de interesant este şi faptul că autoarea mărturiseşte la un moment dat că nu ştia cum să se adreseze Sfântului Teofan Zăvorâtul sau cum să-i scrie, însă, dacă între noi oamenii folosim apelaţiuni de bunăvoinţă, faţă de sfinţi şi chiar faţă de Dumnezeu ne adresăm la persoana a doua singular: „Tu Doamne; Tu Sfinte părinte, etc.”, prin aceasta arătându-ni-se nu atât de mult apropierea noastră faţă de Dumnezeu, ci apropierea Lui faţă de noi, devenindu-ne atât de personal, încât dispare rigiditatea apelaţiunilor.
Citind manuscrisul aveam senzaţia că autoarea, Viorica Hagianu, pe lângă faptul că cere sfaturi acestui mare Sfânt, purta şi un dialog pe care l-am mai găsit şi la Platon, un dialog tainic, deschis şi sincer, asemeni lui Nicodim cu Iisus, un dialog din care sfântul să-i devină un pedagog personal şi de mare folos, să o înveţe dorul de oameni, să o înveţe ce-i veşnicia, ce-i rugăciunea şi cum să o practice la adevăratele ei dimensiuni duhovniceşti.
Nu puţini sunt Sfinţii pe care i-a descoperit autoarea volumului de faţă, de la Teofan Zăvorâtul la Stareţul Gheorghe din Zadansk, de la părintele Arsenie Papacioc la Sfântul Ardealului, părintele Arsenie Boca, luând de la fiecare, asemeni unei albine harnice, exemplu de sfinţenie, a cules polenul cel mai de preţ şi nu doar l-a cules, ci ni-l oferă nouă sub forma unei dulceţi duhovniceşti, provocându-ne să pornim şi noi în căutarea acelor flori ale ortodoxiei.
Iertarea este o altă temă pe care o găsim prezentată în paginile acestui volum, pentru că de cele mai multe ori spunem că iertăm, dar nu uităm, iertăm, dar nu iubim, iertăm doar de ochii lumii, fără să ştim că tot nouă ne facem rău. Augustin de Hipona, sau cum este cunoscut în mediile laice, Fericitul Augustin, afirma în lucrarea sa de maturitate, Confesiuni, următoarele: „Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!” Sigur că această gândire o găsim la toţi sfinţii canonizaţi şi necanonizaţi încă. Da, iertarea este un dar divin, şi totuşi, nu este uşor să ierţi, însă este minunat să şi uiţi, te simţi eliberat pentru că nu mai porţi în spate o povară în plus.
Sfântul Serafim de Sarov este un alt subiect al cărţii pe care o prezentăm şi pe care autoarea mărturiseşte că l-a întâlnit prin scris la frumoasa vârstă de 17 ani.
Mi-a fost şi îmi este tare drag să vorbesc sau să scriu despre ocrotitoarea mea, şi cred că a tuturor, pentru că este Maica noastră, este Maica cerului de care toţi avem nevoie în momentele de grea cumpănă. Iar Viorica Hagianu a înţeles profund mesajul Maicii Domnului, pe care şi-l asumă şi ni-l transmite şi nouă, şi trăiesc adesea cu emoţie gândindu-mă că Maica Domnului a fost cea care a renunţat la tot ce-i omenesc pentru a duce dumnezeirea în lume, de aceea întâlnirea noastră cu Maica Domnului este emoţionantă, este plină de bucurie şi de lacrimi, deopotrivă. Ne întâlnim cu ea prin rugăciune, prin cântec, prin priviri inocente, ea vine spre noi, cei căzuţi şi rătăciţi, şoptindu-ne parcă tainic: Măi, mamă dragă, hai întoarce-te cu faţa la Dumnezeu, ai rătăcit prea mult prin profana lume. Şi parcă trezit dintr-un somn adânc, uitându-te în jurul tău, te ridici şi pleci spre cerescul Părinte.
Autoarea volumului, ce, mărturisesc, mi-a încântat inima, abordează printre cele expuse şi teme precum, Ateii, Viaţa, Inima, Timiditatea, Milostenia, Dragostea, Blândeţea, încheind această călătorie personală cu Anatema, sau excomunicarea din Biserica dreptmăritoare a celor ce au învăţat greşit în decursul istoriei creştinismului şi pentru care multe suflete s-au pierdut.
Concluzionând cele afirmate cu privire la acest volum semnat de scriitoarea Viorica Hagianu, pot spune cu toată sinceritatea că m-a impresionat stilul personal, dar, mai cu seamă, trăirea autentică a credinţei, însă, în acelaşi timp, modestia şi smerenia ce greu o mai găsim azi la oameni. Şi-a pus sufletul în acest volum ca o ofrandă a dragostei pe care a primit-o de la Dumnezeu pentru epistolele sau scrisorile adresate Sfântului Teofan Zăvorâtul.
Aşteptăm cu mare interes partea a doua a volumului şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască autoarei Viorica Hagianu sănătate, pace în suflet și inspiraţie divină pentru a continua prin scris şi faptă să mărturisească iubirea nemărginită a lui Dumnezeu în lume.

Anno Domini 2016
Arad, la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului Hristos
Prof. Drd. Paul Krizner

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu