sâmbătă, 7 ianuarie 2017

Euharistia-Serghei Bulgakov- Dogma Euharistică


/”Sobornostia bisericii, adică unirea în dragoste – e Trupul lui Hristos complet, cuprinzând în același timp în sine însuși principiul conducător și ideal pentru frăția omenirii. în simplicitatea și copilărescul ei, s-a descoperit modest, lumii întâi în viata primitiva a bisericii, atunci când creștinii, proaspăt convertiți, au trăit în comuniune religioasa și în unitatea dragostei. Pricina e aceea că dragostea bisericească, sobornicească a bisericii, nu e limitată la templu și rugăciune, ci se întinde asupra întregii vieți./ Serghei Bulgakov-Dogma Euharistică
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu