duminică, 8 ianuarie 2017

Credința și Cuvântul- Dumitru Stăniloae, "Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă"       "Credința, ca semn al prezenței lucrătoare, transformatoare a lui Hristos în om, ia ființă și se menține în biserică. Pentru că omul nu poate veni singur la credință și nu și-o poate menține și înviora decât într-o legătură cu ceilalți oameni care cred, care au deja pe Hristos în ei și care vorbesc despre El. Credința se naște, se menține și se înviorează în om, dintr-o credință sau din Hristos, ea se mișcă și se manifestă în jurul Lui, dintr-o relație cu Hristos prin alte persoane credincioase.
      Dar legătura în care ne pune cuvântul lui Hristos cu persoana Sa sub forma credinței, când cel ce-l rostește ne comunică prin credința cu care-l rostește energia ființei lui umplută de experiența lui Hristos, iar cel ce-l aude se deschide acestei energii cu toată atenția. Cuvântul este încorporarea energiei prin care o persoană pătrunde în ființa persoanei căreia i se adresează. Mântuitorul a asemănat cuvântul cu sămânța. Asta înseamnă, întâi, că cel ce vorbește pătrunde cu energia lui în cel căruia îi vorbește, al doilea, că această energie pornește din ființa lui, deci duce ceva din el în cel căruia îi vorbește, configurându-l, pe măsură ce-i vorbește mai mult și e ascultat cu mai multă atenție, îl configurează după modelul său. Chiar dacă îi vorbește aceluia de alte lucruri, introduce în el un mod propriu de a vedea, deci și un patos al ființei sale. Lucrul acesta îl observăm regulat în cuvintele ce și le comunică oamenii unii altora."

Dumitru Stăniloae, "Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu